Аксіоми для нащадків. Українські імена у світовій науці. Збірник нарисів.

Аксіоми для нащадків

Збірка нарисів / Упорядник і передмова О. К. Романчука. – Львівська історико-просвітницька організація “Меморіал”, 1992. – 544 с.

У книзі розповідається про маловідомі сторінки життя і діяльності незаслужено замовчуваних учених-природо-дослідників, вихідців з України, чий внесок у світову і європейську науку важко переоцінити. Зокрема, тут йдеться про безпідставно репресованих у лихі роки сталінських беззаконь українських академіків М. Кравчука і С. Рудницького. Читач матиме змогу ознайомитись з історією дослідження катодних променів українським фізиком І. Пулюєм, який випередив винахід В. Рентгена, довідається про цікаві подробиці життєпису інших видатних учених-українців: ботаніка В. Липського, біохіміка І. Горбачевського, хіміка П. Франка, математиків М. Остроградського і Г. Вороного, М. Чайковського і М. Зарицького та ін. Дізнається читач і про те, як створювалась на еміграції «Енциклопедія українознавства», про українських фізиків у діаспорі тощо.

Для масового читача.