Мова і нація. Василь Іванишин, Ярослав Радевич-Винницький.

Мова і нація

Василь Іванишин, Ярослав Радевич-Винницький. Мова і нація. – Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 1994. – 218 с. ISBN 5-7707-5898-8

У наш час у світі спостерігається масове зацікавлення мовними проблемами. Буквально вибухового характеру воно набуло в Україні, особливо у східних її регіонах. Люди свідомо чи, здебільшого, інтуїтивно відчувають життєву важливість вирішення цих проблем для перспектив національного розвою.

Численні публікації на мовну тематику в пресі мають переважно полемічний, агітаційно-величальний чи безадресно-звинувачувальний характер. Принагідні і фрагментарні у своїй масі, часто перенасичені плаксивою емоційністю та обережною поблажливістю, вони не надто сприяють формуванню свідомого патріотизму й активної позиції в питаннях національно-мовного буття. Певній частині публікацій властива псевдонауковість, нерідко в отруйному поєднанні з антиукраїнським підтекстом.

Пропонована праця в лаконічній формі тез широко висвітлює мовознавчу проблематику, пов’язану із суттю, роллю та функціонуванням мови в суспільстві, розкриває механізм денаціоналізації народу на мовному ґрунті, подає науковий матеріал, необхідний кожному громадянинові для вироблення мовознавчого світогляду, належного ставлення до рідної та інших мов.

Вона допоможе читачеві визначити своє місце в боротьбі за утвердження української мови, за національне відродження.

Адресована членам Товариства «Просвіта», учителям, студентам, усім, кому не байдужа доля рідного народу і його мови, хто цікавиться гуманітарними науками.

Пропонована праця в лаконічній формі тез широко висвітлює мовознавчу проблематику, пов’язану із суттю, роллю та функціонуванням мови в суспільстві, розкриває механізм денаціоналізації народу на мовному ґрунті, подає науковий матеріал, необхідний кожному громадянинові для вироблення мовознавчого світогляду, належного ставлення до рідної та інших мов.