Наш владика. Володимир Бадяк.

Наш владика

Володимир Бадяк, 2000. Видавництво “Місіонер”, 2000. Суспільно-культурне товариство “Надсяння”. ISBN 966-02-1757-9

У популярно-науковій праці завідувача кафедри гуманітарних наук Львівської академії мистецтв, кандидата історичних наук, професора Володимира Бадяка зроблена спроба осмислити і висвітлити діяльність перемишльського єпископа Йосафата (Йосифа) Коциловського — однієї з найпомітніших постатей Української Греко-Католицької Церкви, життєвий шлях і подвижництво якого прийшлися на драматичну в долі української нації першу половину XX ст., а також майже детективну, курйозну історію перенесення його останків, відповідну реакцію громадськості.

Для всіх, хто прагне пізнати минувшину України, окремі грані її історії, на яких викристалізовувалися християнські чесноти, національно-державницькі орієнтири.

Текст книги написано автором на громадських засадах.

Рецензенти: Михайло Гійковський — кандидат історичних наук; Іван Паславський — кандидат філософських наук.

Друкується за ухвалою ради Львівського регіонального суспільно-культурного товариства “Надсяння”.

Відповідальний за випуск: голова ради — Володимир Середа.