Статут товариства

Статут
Львівського регіонального суспільно-культурного товариства «НАДСЯННЯ» (ТН)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Землі, розташовані в басейні ріки Сян, їхні численні населені пункти, що зосереджувалися навколо двох міст, основних культурних центрів краю – Перемишля та Ярослава, мають давню історію, яка сягає епохи Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Нині, як відомо, ця територія входить до складу території Республіки Польщі.

Населення регіону Надсяння, в основному українське, у складних умовах утверджувало своє право на самобутню національну культуру – мову, віросповідання, освіту, літературу і мистецтво в контактах з усіма українськими землями.

Особливо виділялася роль міста Перемишль, в якому за панування Австро-Угорщини і міжвоєнної Польщі діяли українські гімназії, суспільно-культурні товариства «Руська бесіда», «Родина», «Просвіта», музично-співацьке товариство «Боян» та інші. Саме у Перемишлі при кафедральному соборі у 20-х роках ХХ ст. успішно функціонувала хорова школа, в якій навчалися майбутні видатні композитори та громадські діячі – Михайло Вербицький та Іван Лаврівський, що стали родоначальниками першої в Галичині «Перемишської» професійної композиторської школи. Уже у 50-х роках ХІХ ст. у Перемишлі діяв український драматичний театр, у якому 1865 р. відбувся перший у Галичині літературно-музичний  вечір пам’яті Т.Г. Шевченка. З 1868 року ця традиція утвердилася у Львові та по всій Галичині.

Місто Ярослав також відіграло значну роль у загальному суспільно-культурному процесі. Як з Перемишльської української гімназії, так згодом і з Ярославської вийшли діячі освіти, культури і мистецтва України. На землях Надсяння збереглася значна кількість архітектурних пам’яток, зокрема культурних споруд, які свідчать про вагомий внесок українського населення в культурні надбання краю.

У 1945-1947 рр. переважна частина українців зі всього басейну річки Сян, Перемишля, Ярослава була переселена на територію сучасної України. Інших громадян української національності у 1947 р. незаконно депортовано на північно-західні землі (т.зв. операція «Вісла») урядом ПНР, який проводив антинародну сталінську політику.

У різних областях України, зокрема у Львові, Івано-Франківську, Коломиї, Тернополі колишні переселенці з Надсяння представлені уже декількома поколіннями і органічно влилися в економічне та суспільно-культурне життя нашої держави. Проте вони не втратили духовних зв’язків з батьківським краєм і прагнуть підтримувати з ним тісні, багатогранні контакти. Як громадяни польської національності України, так і українці в Республіці Польщі повинні мати можливість відроджувати осередки своєї національної культури, сприяти збереженню пам’яток, розвитку освіти, діяльності суспільно-культурних установ.

Товариство «Надсяння» – самостійна громадська організація, яка здійснює свою діяльність згідно з конституцією України, а також цим Статутом.

Організаціями-засновниками (фундаторами) ТН є:

  • Львівське обласне відділення Українського фонду культури;
  • Львівська обласна організація Спілка письменників України;
  • Львівське обласне відділення Товариство охорони пам’яток історії та культури;
  • Львівське обласне відділення Товариства «Україна»;
  • Львівський музей народної архітектури та побуту;
  • Львівське відділення НТШ;
  • Львівська історико-просвітницька організація «Меморіал».

ТН керується ідеєю національного відродження, побудови незалежної соборної Української держави на засадах демократії та громадянської єдності українського народу.

ТН взаємодіє з державними, громадсько-політичними, культурно-просвітніми, мистецькими, науковими установами та іншими організаціями.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТН.

Основні завдання ТН такі:
–         збереження і розвиток культурних надбань українців Надсяння, їх популяризація серед широких кіл громадськості;
–         організація тематичних наукових конференцій, лекцій, виставок, виступів у пресі, по радіо і по телебаченні;
–         участь у підготовці наукових і науково-популярних видань у межах історико-краєзнавчої секції НТШ (Львівського відділення);
–         налагодження систематичних творчих та культурних зв’язків з українськими громадянами у Польщі і зокрема Надсянням (Перемишльським відділом ОУП, школами, культурно-освітніми закладами тощо), сприяння активізації їхньої діяльності шляхом обміну делегаціями, творчими та виконавськими колективами, виставками, літературою та ін.;
–         поступове налагодження контактів з українською діаспорою – вихідцями з Надсяння;
–         сприяння відновленню та збереженню пам’яток української архітектури, літератури та мистецтва на території Республіки Польщі;
–         розвиток інших форм діяльності, які не суперечать Статутові.

Затверджено установчими зборами товариства «Надсяння» 10 листопада 1989 р.

Зареєстровано 7 липня 1990 року.
Перереєстровано 20 липня 1995 р. Свідоцтво № 252

Залишити відповідь